Datganiad i’r wasg am Y Sbridion gan Lywodraeth Cymru

Dyma gyswllt i ddatganiad Llywodraeth Cymru am aps Y Sbridion heddiw: http://wales.gov.uk/newsroom/businessandeconomy/2014/140320ale/?skip=1&lang=cy

Mae’r aps yn ddwyieithog o fewn y teitl, ‘The Flitlits’. Gobeithio bydd Apple yn caniatau teitlau dwyieithog yn y dyfodol. Mae cyflwyniadau a lluniau dwyieithog o fewn y disgrifiadau ar dudalen pob ap, fodd bynag:

  • Miri yn y Ffair / The Funny Fair
  • Yr Ynys Aer /  A Ferry to Airy
  • Y Sioe Sglein / A Shine Show Shock

Mae’r ymchwil a’r creu wedi cymryd tair blynedd… o leiaf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.