Sul y Cofio/ Pabïau

Sul y Cofio

Pabïau

Creodd natur flodyn

 phetalau perffaith, coch.

Sut allai rhywbeth mor brydferth

Ein hatgoffa am fywydau coll?

 

Wedi i’r drylliau dawelu

Ynghanol y mwd a’r glaw,

Syrthio gwna’r blodau o’r Nefoedd

Ar y rhai na ddant nôl o’r baw.

 

Cofiwch pan ddaw pob Tachwedd

A Sul y Cofio a ddaw

Am y rhai sydd yn gorffwys dan babau

A’r pris wnaethant dalu’n y glaw.

 

Eiry Rees Thomas 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.